assalamualaikum wbt


Tuesday, September 29, 2015

Video tentang Pendidikan Pemulihan

Video ini dimuat turun daripada youtube yang bertajuk tangan cepat.Video ini menunjukkan tentang teknik pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Pemulihan bagi kemahiran belajar numerasi.

Wednesday, September 23, 2015

Subjek GKB 1053(Generik Kemahiran Belajar)

Subjek GKB 1053 merupakan salah satu subjek yang memberi pendedahan terhadap kepentingan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti penggunaan blog,slide master,pembentangan secara berkesan dan sebagainya.Subjek ini juga memberi pelbagai info yang berguna bagi  kemahiran untuk membuat nota dan mengambil nota, teknik membaca seperti scanning dan skimming serta penggunaan peta pemikiran i-think .Oleh itu,marilah sama-sama kita mempelajari subjek ini dengan sebaiknya serta mengaplikasikan setiap yang telah dipelajari di dalam kehidupan dan juga menyampaikan ilmu yang telah kita amalkan kepada yang masih belum menguasai teknik-teknik kemahiran belajar di dalam kehidupan.Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haji Kamarudin Bin Abu Hassan yang banyak membantu dan memberi maklumat serta pendedahan secara terperinci mengenai kemahiran belajar.Jasa beliau amat saya hargai.Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan beliau terhadap saya dan rakan-rakan.Bagi mengenali guru yang banyak membantu saya,anda boleh menekan link http://kamarudin37.blogspot.my/ untuk ke blog beliau.Sekian:)Beliau merupakan seorang yang saya hormati dan kagumi :)

-atik ishak-

Sunday, September 20, 2015

GKB 1053 BAB 1-Pengenalan Kemahiran Belajar

Bab 1-Pengenalan Kemahiran Belajar 
1.1   Konsep Kemahiran Belajar

1.2   Persekitaran Pembelajaran di IPG

     1.3   Pembelajaran Regulasi Kendiri

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/atikishak/gkb-1053bab-1

GKB 1053 BAB 2-Pengurusan Pembelajaran

Bab 2-Pengurusan Pembelajaran 

2.1  Penetapan matlamat diri dan akademik 

2.2  Pengurusan masa

    2.3  Mengenali Gaya Pembelajaran Kendiri

2.4  Strategi Meningkatkan Ingatan

    2.5  Perancangan Jadual Belajar

Bagi rujukan,sila rujuk link dibawah:
http://www.slideshare.net/atikishak/gkb-1053bab-2

GKB 1053 BAB 3-Kemahiran Perolehan dan Pengurusan Maklumat

Bab 3-Kemahiran Perolehan dan Pengurusan Maklumat 

3.1  Pencarian Sumber maklumat

3.2  Pengurusan maklumat

    3.3  Pencarian di perpustakaan

Sila rujuk link dibawah bagi nota rujukan:
http://www.slideshare.net/atikishak/gkb-1053bab-3

GKB 1053 BAB 4-Teknik Membaca

Bab 4-Teknik Membaca

4.1  Pembacaan cepat
4.2  Pembacaan perlahan

Sila rujuk link dibawah bagi nota rujukan:
http://www.slideshare.net/atikishak/gkb-1053bab-4

GKB 1053 BAB 5-Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota

5.  Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota 
5.1  Cara-cara membuat nota
 • Annotation
 • Outline notes
 • Column notes
 • Nota rumusan
5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota

 • Pengurusan Grafik
 • Peta Minda
 • Pemetaan i-Think
 • Teknik Menyoal Aras Tinggi
 • Penyoalan Sokratik
 • Soalan bertumpu dan mencapah
 • Lingkaran soalan
 • Alat-alat CoRT 1
 • Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)
sila rujuk link dibawah bagi nota rujukan: